شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

الف ن

+ داستان يوسف را که در قاب تلويزيون ببيني و تباهي جامعه آنروز را که در نظر آوري خواهي دانست کيد شيطان ضعيف است شيطان هر چه سعي در تباهي داشته باشد باز هم خدايي خدا نمايان تر خواهد شد چرا که اگر تباهي به حدي برسد که جز مردي آسماني نتواند محوش کند دليلي قاطع بر قدرت خدا و عجز مدعيان دروغين و مخلوقات خواهد شد.
الف ن
همين است که مي گويم کيد شيطان ضعيف است بيچاره جان مي کند دست خدا را مخفي کند غافل از اينکه چشمها را به ظهور ديگري از آستين الهي متوجه خواهد ساخت
الف ن
تباهي دنياي کنوني ما نيز بوي مهدي موعود را بر دلها مي نشاند. همو که جهان را سرشار از عدل و ايمان خواهد کرد آنگاه که همه بشريت در رهايي از تباهي عاجز باشند. البته يادمان نرود قبل از ظهور يوسف فاطمه دلمان را با او پيوند بزنيم که فرق بسيار است بين مجاهدان و قاعدان بلکه همين تباهي، افتناني است براي شناخت مجاهدان و قاعدان و بلکه راستگويان و راستگونمايان ليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الله الکاذبين
الف ن
يا مهدي
fereshteh
http://parsiyar.ir/hamid36600/Feeds/8645439/
تسبیح دیجیتال
الف ن
رتبه 0
0 برگزیده
56 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
الف ن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top