شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

الف ن

+ قم را دوست دارم اما نه بخاطر فضاي شهريش که به شدت دلگير و بي نظم و فلان تو فلانه (مثلا تو مايه هاي شير تو شير) قم را دوست دارم اما نه به خاطر مدارس علميه و مراکز حوزويش که به مديريتش اعتراض دارم و البته تقدس و معنويتش قابل نقد نيست يا بهتر بگم من کي باشم که به معنويت بعضي حوزه هاش نظر بدي داشته باشم
الف ن
قم را دوست دارم فقط به خاطر عاشقاي اهل بيت قم را دوست دارم فقط به خاطر افراد فرهيخته و خوش ذوقي که در اين شهر زندگي ميکنند. بله ارزش هر شهري به جوّ غالب فکري و فرهنگي آدماشه و از اين جهت قم با ارزشه اون قدر با ارزش که گمان ميکنم اگر اندکي ذوق و هوش داشته باشي و همت هم چاشنيش باشه دستاورد فکري باارزشي خواهي داشت
الف ن
قم را دوست دارم
*ابرار*
قم را دوست دارم
چراغ جادو
الف ن
رتبه 0
0 برگزیده
56 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
الف ن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top