شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

الف ن

+ *سينما و انتقال مفاهيم* سينما ماهيت اثباتي دارد و نمي توان براي آن ماهيت سلبي قائل شد. يعني اگر حتي فيلمي براي نقد موضوعي ساخته شود و در آن فيلم به طور مستقيم آن موضوع به نمايش درآيد مخاطب بيش از انکه متوجه نقد آن موضوع شود آن را به عنوان يک هنجار حداقل در پس ذهن خود خواهد پذيرفت
الف ن
فرض کنيد فيلمي را در نقد روسپيگري بسازند و در آن صحنه هاي روسپيگري چه به نحو کنايه و چه به نحو مستقيم به نمايش درآيد و فيلمساز هم اظهار کند که هدفش نشان دادن زشتي روسپيگري است باز هم مخاطب بيش از آنکه از فحشا متنفر شود، در پس ذهن خويش به آن متمايل خواهد شد يا حداقل نسبت به آن بي تفاوت شده و واکنش مقابله کردن را از دست خواهد داد
الف ن
اينکه در جشنواره فيلم فجر سي و دوم فيلمي را به نمايش درآورند و يک چادري روسپي را نمايش دهند يا طلاق و خيانت به شوهر را به تصوير کشيده و به عنوان رئال به خورد مخاطب دهند نتيجه اي بسيار اسفبار را به دنبال خواهد داشت
الف ن
...
ساعت ویکتوریا
الف ن
رتبه 0
0 برگزیده
56 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
الف ن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top