شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

الف ن

+ بسم الله مدتي است که بخاطر نان، مجبور شدم از ظاهر کار اصليم خارج شم و مديريت يه کارگاه توليدي پمپ هيدروليک را قبول کنم. از اين جهت هم خدا را شاکرم که توفيق کسب حلال رو بهم داده و هم ناراحت از مسائلي که در پيرامونم مي بينم. جمله اي دارند حضرت عيسي عليه السلام که: نشستن با عالم در مزبله بهتر است از نشستن با جاهل در کاخ.
الف ن
اکثر افرادي که با ما در اين رسته کاري مرتبطند مردماني هستند ثروتمند حتي قيمت اتومبيل سواري بعضي از اونا 730 ميليون تومنه اما متاسفانه اکثر اين افراد ثروتمند داراي نگرش ضعيف و ادبياتي سخيف هستند و به روزمرّگي و توقف در دنيا مبتلا شدند. نه رايحه حکمت از صحبتشون استشمام ميشه و نه اثري از حيات دل در کاراشون پيداست
الف ن
اينجاست که اون حديث حضرت عيسي عليه السلام برام معناي متعالي تري پيدا مي کنه و درونم از فراق فضاي علمي و معرفتي ملتهب ميشه.
الف ن
خدايا شکرت که بهم نشون دادي چه نعمت بزرگي بهم داده بودي و 18 سال در چه فضاي پرباري قرارم داده بودي. بله به خدا قسم همه دنيا با همه جاذبه هاش قدر و بهاي يه لحظه همنشيني با خوبان و سير در کتب معرفت و حديث رو نداره.
الف ن
اين جمله رو کسي ميگه که در هر دو فضا تنفس کرده و با اهل دنيا و اهل خدا نشسته بنابراين برادر و خواهرم حتي لحظه اي به قلبت خطور نکنه که نعيم دنيا به اندازه يه ذره معرفت ارزش داشته باشه
الف ن
به ياد بياريم داستان قارون و برخورد متفاوت دو گروه دنيا طلب و عقبي بين رو که دنيا طلبها تا قبل از نابودي قارون دلشون براي نعبم دنيا که در دست قارون بود پر ميزد و ميگفتند اي کاش ما هم مثل قارون بوديم و اهل عقبي بهشون يادآوري مي کردند پاداش الهي ارزشش بيشتره و قدر مرتبه خودتونو بدونيد و در دنيا متوقف نشيد و وقتي که قارون نابود شد تازه اهل دنيا اندکي به خودشون اومدند
الف ن
البته من منکر وجود ثروتمند هاي صالح نيستم اما اين روزها فرمايش حضرت رسول صلي الله عليه و آله که: « دنيا و آخرت هووي همند » به نسبت عمر کوتاه و فرصت کم انسان برام ملموستر شده.
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
الف ن
رتبه 0
0 برگزیده
56 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
الف ن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top