شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

الف ن

+ تفسير منسوب به امام حسن عسکري عليه السلام: پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: روز اول شعبان شيطان سربازانش را در زمين پراکنده مي سازد و مي گويد: «بکوشيد در جذب بندگان خدا و مانع اطاعت آنان از خدا شويد» و خداوند ملائکه را در زمين پراکنده مي سازد و فرمان مي دهد: «بکوشيد در ثابت نگه داشتن بندگان من و ياري آنان بر نيکي. همه بندگان من بواسطه شما سعادتمند مي شوند مگر طغيانگر و عاصي
الف ن
و خداوند در اين روز فرمان مي دهد درهاي بهشت را بگشايند و درخت طوبي شاخه هايش را در زمين بگستراند و درهاي دوزخ گشوده شود و زقوم شاخه هايش را در زمين بگستراند و فرشته اي ندا کند: اي بندگان خدا درهاي بهشت باز شده و طوبي شاخه هايش را فرود آورده است پس به شاخه هاي طوبي درآويزيد و جهنم باز شده و زقوم شاخه هايش را در زمين گسترانيده است از زقوم بپرهيزيد که هر که به شاخه اش درآويزد به جهنم کشيده شود
الف ن
و هر که به شاخه اي از طوبي درآويزد به بهشت برسد. هر کدام از شما که کاري نيک انجام دهد از چنگ زنندگان به شاخه طوباست و هر که عصيان کند به زقوم چنگ زده است
الف ن
در همان تفسير به نقل از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده است که: زقوم براي مخالفان برادر و وصيم علي بن ابي طالب عليه السلام مهيا شده است
الف ن
و در بحار نقل شده از آن حضرت که در شبي که به معراج رفتم در سدرة المتنتهي خانه علي بن ابي طالب را ديدم در جنت عدن که درخت طوبي در آنجا روييده بود و اين درخت شاخه هايش را در همه خانه هاي بهشتي کشانده بود.
تسبیح دیجیتال
الف ن
رتبه 0
0 برگزیده
56 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
الف ن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top